Kdo jsme | Snadna rehabilitace

Kdo jsme

Snadna rehabilitace jsou občanským sdružením, které bylo založeno v roce 1991. Posláním OS Snadna rehabilitace je sdílet se s poznáním v oblasti zdravé výživy, prevence, přírodní léčby a zdravého životního stylu, předávat zkušenosti a pomáhat k ozdravění jednotlivců i mezilidských vztahů. - To nejlepší, co jsme přijali, předáváme dál. 

Kdo jsme

Časopis Rehabilitace

V roce 1995 začaly Snadna rehabilitace publikovat dvouměsíčník Snadna rehabilitace, který se v současné době distribuuje po celé České republice i na Slovensku a pokrývá široké spektrum témat z oblasti zdravé výživy a životního stylu, včetně duševního zdraví, rodiny, ekologie a přírodních léčebných prostředků. V posledních letech vydalo občanské sdružení i několik knih, které se setkaly se živým ohlasem čtenářů - bestseler (o výživě) McDougallův plán, knihu o partnerských vztazích Touha ženy a titul Jak poznat Boží vůli ve svém životě.

Webový portál Magazín zdraví

V rozsáhlé databázi na portálu Magazín zdraví, který denně navštíví okolo tisícovky čtenářů, se nacházejí stovky a tisíce článků, včetně nejrozsáhlejšího souboru čistě vegetariánských receptů i jedinečné sestavy výsledků asi čtrnácti set lékařských studií ukazujících cestu k optimální životosprávě.

Rekondiční pobyty NEWSTART

Několikrát ročně pořádají Snadna rehabilitace v pronajatých prostorách hotelů a penzionů České republiky rekondiční a výukové pobyty, které ročně navštíví okolo dvou stovek hostů. Mnozí jsou potěšeni výsledky sedmidenního programu zaměřeného na redukci tělesné hmotnosti, odpočinek, pobyt v krásné přírodě, seznámení se zdravou výživou (veganská strava, kurzy vaření) a živosprávou (přednášky, masáže, cvičení, procházky) a celkové ozdravění. Váha i cholesterol se snižují, duševní elán se vrací!

Vzdělávání, semináře

Snadna rehabilitace pořádají nejrůznější kurzy. Některé z nich probíhají formou krátkodobých seminářů, jiné formou dálkového studia, další jsou intenzivní a prázdninové, některé jsou dokonce celoroční. Mnozí a nejenom mladí lidé tak nacházejí nové uplatnění v oblasti, která je jejich srdci blízká.

Společenské centrum

Snadna rehabilitace provozují stejnojmenné společenské centrum v samém srdci Prahy. Návštěvníci zde nalézají oázu klidu, spočinutí a přijetí uprostřed anonymního ruchu hlavního města. Mohou se zúčastnit řady nejrůznějších přednášek, seminářů, koncertů a dalších aktivit, které zde probíhají. Renovované historické prostory poskytují příjemné zázemí i zájemcům o jejich pronájem na nějakou z jimi pořádaných aktivit.

V září 2014 otevřely Snadna rehabilitace svoji první pobočku na Moravě - součástí Společenského centra ve Frýdku-Místku je je vedle přednáškového sálu i kosmetický salon a minirestaurace zdravé výživy.

Během uplynulých dvaceti let byly Snadna rehabilitace součástí aktivit společnosti Country Life. Snadna rehabilitace dále spolupracují se zdravotnickými zařízeními (účastnily se např. na studii diabetiků organizované pražským IKEM), dalšími veřejně prospěšnými organizacemi, školami, humanitárními organizacemi, státními orgány a sdělovacími prostředky. Podporují podobně zaměřené projekty v tuzemsku i v zahraničí a poskytují poradenské služby ve výše zmíněných oblastech.